Tagged: kanada yaşam

0

Kanada’da Çokkültürlülük

Çok kültürlülük  Uygulaması Olarak Kanada Çok kültürlülüğü Multiculturalism As The Application Multiculturalism Canada   Ertan Özensel 1 Özet Günümüz toplumlarının karşı karşıya kaldıkları sorunların...