Tagged: kanada idari yapısı

0

Kanada da İdari Yapı

Kanada parlamenter sistemle yönetilen federal bir devlettir. Yönetim yapısı ve yetkilerin dağılımı 1867 tarihli İngiliz Kuzey Amerika Yasası’na ve yazılı olmayan hukuk teamüllerine dayanır....