Tagged: kanada hizmet

0

Kanada Hizmet Sektörü

Kanada ‘da Hizmetler Hizmetler sektörü, çalışan nüfusun dörtte üçünü istihdam eden, GSYİH’nın ise üçte ikisini oluşturan büyük ve çok yönlü bir sektördür. En büyük...